Pražská mise nulové emise

Nebuďme lhostejní k prostředí, ve kterém žijeme. Praha má teď šanci stát se lídrem v boji za ochranu klimatu. Jsme rozhodnuti ji nepromarnit. Proto představujeme Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, který je prvním velkým krokem naší mise k uhlíkové neutralitě.

Klimatický plán hl. m. Prahy 2030

Aktuálně

Všechny aktuality

Udržitelná energetika a budovy

Praha se podílí na celkové energetické spotřebě České republiky z 10 %. Měla by se snažit vyvázat ze závislosti na externích dodávkách energie z fosilních zdrojů, a plně zaměřit svou pozornost na vlastní výrobu z obnovitelných zdrojů. Bohatý fond budov v tom může sehrát důležitou roli. Jakými kroky toho můžeme dosáhnout? 

Obrázek Udržitelná energetika a budovy

Udržitelná mobilita

Praha má k dispozici kvalitní síť veřejné dopravy a skýtá i další možnosti pro přepravu jinými způsoby než pomocí osobních automobilů. Měla by sledovat moderní trendy a nezaspat dobu. Modernizace současných tras, podpora cyklo-infrastruktury a dostupná síť dobíjecích elektrostanic – jaké další způsoby se ohledně dopravy nabízejí?

Obrázek Udržitelná mobilita

Cirkulární ekonomika

Praha může sehrát klíčovou roli v tom, aby se odpady měnily na zdroje. Měla by se soustředit na to, aby se vzniku odpadů předcházelo a aby produkty a materiály kolovaly v dlouhotrvajících cyklech, bez ztráty hodnoty.  Cirkulární ekonomika je v podstatě typem životního stylu. Jak se může tento způsob přemýšlení stát součástí života v metropoli?

Obrázek Cirkulární ekonomika

Adaptační opatření

Praha, stejně jako ostatní metropole, funguje jako tepelný ostrov. Z asfaltových a betonových povrchů sálá teplo i v noci, jejich teplota je znatelně vyšší než přilehlých zelených ploch. Veškerá dešťová voda je rychle odvedena z města a svedena do kanalizace. Suché plochy a parné dny znepříjemňují život obyvatelům a mají negativní vliv na zdraví. Existují ale opatření, jak tyto efekty aspoň částečně napravit a získat zdravější, modřejší a zelenější místo k životu. Jak toho lze dosáhnout pomocí adaptace?

Obrázek Adaptační opatření

Mohlo by vás zajímat

Ikonka

Často kladené otázky

 
Ikonka

Klimatická partnerství

 
Ikonka

Související odkazy

 
Ikonka

Financování projektů

 
Ikonka

Kontakt