Aktuální zpráva Mezinárodního panelu pro změnu klimatu

Aktuální zpráva Mezinárodního panelu pro změnu klimatu 19. 2. 2024

Shrnutí, které můžete nalézt na odkazu https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/souhrnna_zprava_ipcc/$FILE/OEOK-AR6_SYR_CZ-20230920.PDF uvádí, že limit oteplení o 1,5 °C překročíme už na přelomu dekády. Přesto svět stále nedělá pro řešení dost, spíše naopak. Vědci upozornili, že i navzdory alarmující situaci proudí větší objem prostředků do fosilních paliv než do klimatických opatření.

Šestá zpráva IPCC není nová sama o sobě, jde o závěrečnou syntézu několika předchozích rozsáhlých zpráv, které IPCC postupně vydává od roku 2018. IPCC také varuje, že všechny scénáře, které nám umožní dosáhnout cílů Pařížské dohody, znamenají rychlý pokles emisí skleníkových plynů právě před rokem 2030. Během následujících osmi let musí emise CO2 klesnout zhruba o polovinu a emise metanu o třetinu.

Hlavní příčinou oteplení jsou rostoucí koncentrace CO2. Velkou roli hrají ale i emise metanu. Oba tyto skleníkové plyny do značné míry souvisejí s využíváním fosilních paliv. CO2 se uvolňuje při jejich spalování, zatímco metan uniká do ovzduší často z fosilní infrastruktury, konkrétně při těžbě zemního plynu a ropy. Samotné emise z fosilní infrastruktury, jež už dnes existuje, přitom podle nové zprávy postačí k tomu, abychom brzy vyčerpali uhlíkový rozpočet, který nám ještě zbývá k zastavení oteplení na domluvené hranici 1,5 stupně Celsia.

Poslední zpráva vidí naději hlavně v dramatickém poklesu cen obnovitelné energie. Jenom v letech 2010–⁠2019 zlevnila podle vědců energie ze slunce o 85 %, energie větru o 55 % a lithium-iontové baterie o 85 %. I přes tento vývoj je třeba investovat do obnovitelných energií a energetických úspor zhruba šestkrát vyšší částky.

Příroda je při řešení klimatické krize naším cenným spojencem. V první řadě je třeba zastavit ničení cenných přírodních ekosystémů, hlavně odlesňování v tropických oblastech. Velký potenciál má i správná zemědělská praxe, která by umožnila ukládání uhlíku v zemědělské půdě. Zajímavé jsou v tomto směru třeba regenerativní zemědělství, využití biouhlu nebo agrivoltaika. IPCC ale zmiňuje, že potenciál má i masová změna stravovacích návyků nebo menší plýtvání potravinami. Některé emise skleníkových plynů můžeme do značné míry ovlivnit svým životním stylem, návyky a vlastní poptávkou. Například emise související s potravou lze touto cestou snížit až o 44 %. Hlavní řešení ale leží v systémových změnách.  

Původní zpráva je ke stažení zde https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf