Hlavní město představilo novinky k parkování a nové monitorovací vozidlo

Hlavní město představilo novinky k parkování a nové monitorovací vozidlo16. 9. 2022

Hlavní město společně s Technickou správou komunikací (TSK) představilo Pražanům a návštěvníkům metropole nové informační webové stránky pro parkující a nový parkovací portál pro správu parkovacích oprávnění. Postupně nahradí starší a uživatelsky již nepříliš přívětivé stránky parkujvklidu.cz.

Další novinkou, která se objeví v ulicích metropole, jsou nová monitorovací vozidla. Jejich úkolem bude, mimo kontroly zón placeného stání, nově sledovat i závady na komunikacích, jako jsou výmoly nebo závady na dopravním značení. To výrazně zrychlí a zkvalitní identifikaci vad i proces jejich nápravy.

TSK také postupně přebírá městská parkoviště a sjednocuje jejich technologické vybavení a vizuální podobu. Nové pokladny a možnost platby parkovného on-line zpříjemní život parkujícím. Parkoviště P+R již mají nové tarify a provozní doby a výrazně zatraktivňují parkování pro noční parkování a parkování o víkendu. Veškeré informace jsou k dispozici na: https://parking.praha.eu.

„Nové webové stránky pro parkování umožní uživatelům v moderní grafice ovládat svůj parkovací účet rezidenta a abonenta, lidé zde najdou možnosti platby za krátkodobé parkování v zónách placeného stání a také na dalších parkovištích P+R či komerčních parkovištích ve správě TSK. Principem nového webu je navést návštěvníky na nejjednodušší způsob platby a rezidentům umožnit snadnější ovládání svého parkovacího účtu. Standardem je již také možnost přihlášení přes bankovní identitu, což zjednodušuje podávání žádostí o parkovací oprávnění,“ upřesnil Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a dodal: „Stávající i nový web a portál pro správu parkovacích oprávnění budou po přechodnou dobu fungovat současně, abychom umožnili uživatelům si na nové prostředí zvyknout.“ 

Parkovací účet je současně implementován na Portál Pražana a dlouhodobé parkovací oprávnění lze zaplatit bankovní kartou. Při ní je parkovací oprávnění aktivní okamžitě.

Rozšířené on-line platby za parkování

Hlavní město rozšiřuje také možnost plateb za parkovné. V příští týdnu bude zavedena sekce Parkování v aplikaci PID Lítačka, která umožní platbu v zónách placeného stání. Tuto sekci bude spravovat TSK a připravila ji městská společnost OICT ve spolupráci s TSK, ROPID a IDSK.

TSK dále otevírá trh s distribucí platby za parkování v komerčních aplikacích. Nově zavádí otevřený proces pro připojení aplikací třetích stran. Umožňuje distribuci parkovného za odměnu 4 %, která pokrývá transakční náklady a náklady s provozem aplikací. Tento přístup je transparentní, férový pro provozovatele a výhodný pro Prahu.

Platba parkovného pro návštěvníky je (mimo parkovací automaty, kterých TSK spravuje 1200) možná on-line přes webový parkovací automat a zároveň v podporovaných aplikacích CityMove, Mapy.cz, MojePraha a MPLA.IO. Nově také TSK připravuje rozšíření o aplikaci EasyPark – leadra evropských aplikací pro platbu parkovného. Tím výrazně zjednoduší platbu pro zahraniční návštěvníky Prahy. TSK je také připravena na přímou integraci plateb za parkování přímo do infotainmentu automobilů.

Nová vozidla pro monitoring komunikací

V současné době se mění také dodavatel monitoringu komunikací, konkrétně se jedná o společnost ITERAIT, která od 1. 11. 2022 nahradí současného dodavatele monitoringu - firmu ELTODO.

„Nový monitoring TSK umožňuje získat a využít mnohem více informací, než jen kontrolovat dodržování parkování v zónách placeného stání. Cílem je komplexní služba, která umožní využít data z kamer i pro kontrolu spravovaného majetku – pokud dojde k závadě na dopravním značení nebo k výtluku, dostane se k nám tato informace mnohem dříve než dosud. Již teď sledujeme kvalitu komunikací pomocí moderních nástrojů. Jen letos jsme identifikovali více než 2 500 výtluků. Propojení kontroly komunikací do jednoho uceleného systému propojeného s našimi mapovými aplikacemi nás posune ještě dál. Otevřeným výběrovým řízením na nového dodavatele služeb, kterého se zúčastnilo sedm českých a evropských hráčů, jsme dostali výrazně kvalitnější službu, a to za poloviční cenu – ročně jde o úsporu 50 milionů korun, kterou nám nová smlouva přináší,“ popsal Filip Hájek, místopředseda představenstva TSK.  

P+R a komerční parkoviště

TSK se dále věnuje i zvyšování komfortu na P+R a komerčních parkovištích. Od srpna 2022 je provoz většiny P+R v režimu 24/7 a nabízí novou cenovou politiku. Vychází tím vstříc poptávce - nový tarif přináší levnější a jednodušší parkování zaměstnanců na nočních směnách a motivuje víkendové návštěvníky Prahy k parkování mimo centrum. Nově platí pouze základní denní sazbu.

Současně se mění i technologický standard - všechny P+R jsou osazeny kamerami na rozpoznání SPZ, novými parkovacími automaty a umožňují platby v aplikaci. Postupně jsou také vizuálně sjednocována a TSK investuje i do zlepšování technické infrastruktury.

Prezentaci z TK a fotografie naleznete zde: https://drive.google.com/drive/folders/1XoQPoqA1MSar-6jl2Rdk-ZdYVBpI00qs?usp=sharing