Kampus Hybernská otevírá Cirkulární hub, propojí zájemce o udržitelný rozvoj

Kampus Hybernská otevírá Cirkulární hub, propojí zájemce o udržitelný rozvoj13. 9. 2022

Konferencí nazvanou Městská architektura: Udržitelná a cirkulární otevírá Kampus Hybernská za spolupráce Magistrátu hl. m. Prahy nový Cirkulární hub. Ten propojí veřejnost s odborníky na cirkulární ekonomiku.

Hub bude sloužit lidem, kteří se zabývají tématy cirkulární ekonomiky, udržitelnosti ve městě a znovu využívání materiálů. Nad tématy se bude moci potkávat odborná i široká veřejnost v podobě debat nebo interaktivních upcyklačních workshopů.

„Po cirkulární dílně, kde si může každý něco opravit, vyrobit nebo vdechnout starým věcem nový život, se v Kampusu Hybernská otevírá i cirkulární hub. Praha nyní zažívá velký stavitelský boom, je proto naším cílem přicházet s co nejudržitelnějšími řešeními. Věřím, že cirkulární hub bude skvělou platformou pro výměnu know-how mezi odbornou, ale i širokou veřejností. Pustíme tak do udržitelného rozvoje města další svěží vítr,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

 „Obzvlášť v dnešní době, kdy zažíváme bezprecedentní výkyvy cen energii, je právě cirkulární ekonomika jedním z nutných řešení. Téměř všichni si již nyní uvědomují, že svět, jak jsme ho znali, se změnil, a k tomu, abychom jako civilizace mohli fungovat, budeme muset přehodnotit svůj přístup k mnoha oblastem. Budeme muset umět šetřit, ale i využívat materiály, které již jsou, a dávat jim nový život. A to jsou přesně témata, kterými se chceme zabývat a dát jim v rámci města jasná pravidla,“ konstatuje radní hl. m. Prahy Jan Chabr.

První z tematických konferencí, která se v Cirkulárním hubu uskuteční, se bude týkat zohlednění principů udržitelnosti a cirkularity v architektuře. Konference Městská architektura: Udržitelná a cirkulární pod záštitou Jana Chabra, radního hl. m. Prahy pro správu majetku, a Josefiny Lindblomové z Generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise, bude zahájena ve středu 14. září 2022 ve 13.00 hodin. Odborným garantem konference je INCIEN, který téma cirkularity do českého prostředí přináší bezmála osm let.

„Po cirkulární dílně, kde si může každý něco opravit, vyrobit nebo vdechnout starým věcem nový život, se v Kampusu Hybernská otevírá i cirkulární hub. Praha nyní zažívá velký stavitelský boom, je proto naším cílem přicházet s co nejudržitelnějšími řešeními. Věřím, že cirkulární hub bude skvělou platformou pro výměnu know-how mezi odbornou, ale i širokou veřejností. Pustíme tak do udržitelného rozvoje města další svěží vítr,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Konference má za cíl propojovat aktéry na poli urbanismu z řad odborné veřejnosti v architektuře a stavebnictví a z řad veřejné správy jako tvůrce legislativy a zadavatele veřejných zakázek. Vystoupí na ní například architekt Jakub Cígler, Libor Musil z LIKO-S, edukátorky z Rethink Architecture nebo Martin Stohl ze slovenské iniciativy Prezidentská zelená pečať kanceláře prezidentky Zuzany Čaputové. Slavnostní otevření hubu bude následovat v 16.30 hodin za přítomnosti primátora Zdeňka Hřiba.

„Když rekonstruujete v Praze téměř jakýkoliv historický dům, najdete tam zbytky kamenných zdí, starých cihel i nových konstrukcí. Nejlevnějším a nejpřirozenějším materiálem byl vždy ten, který už na místě byl. Je skvělé, že se k těmto po staletí prověřeným postupům opět vracíme. Byť v novém hávu, nejedná se jen o módní trend,“ uvádí Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora pro územní rozvoj.

Téma je pro Evropu palčivé, protože stavebnictví v EU se z 35 % podílí na celkovém odpadu, je odpovědné za 50 % nově vytěžených materiálů a spotřebovává ze 40 % primární energii, jak uvádí Evropská Komise. A tím diskuse díky českému předsednictví nabírá na naléhavosti, protože nová evropská legislativa spojená se Zelenou dohodou pro Evropu významně ovlivní stavebnictví v příštích letech.

Cirkulární hub bude na podzim 2022 v rámci akcí Předsednictví v Evropské radě pokračovat dalšími třemi tematickými setkáními: k problematice udržitelnosti a cirkularity v textilu, k problematice efektivního využití bioodpadů a k problematice dekarbonizace v průmyslu.

Konference Městská architektura: udržitelná a cirkulární, Kampus Hybernská

Hosté se mohou registrovat přes GoOut. Pro online stream je registrace otevřená zde.