Konference k adaptaci městské krajiny URBANSCAPES PRAHA 2024

Konference k adaptaci městské krajiny URBANSCAPES PRAHA 202423. 4. 2024

Zajímají vás praktická řešení adaptace města na změnu klimatu? Přijďte na konferenci Urbanscapes Praha 21. - 22. května 2024

Podoba a funkčnost městské krajiny a veřejných prostranství budou hrát klíčovou roli v adaptaci našich měst na přicházející změnu klimatu. Česká asociace pro krajinářskou architekturu za podpory Magistrátu hl. m. Prahy, ve spolupráci s Ústavem krajinářské architektury FA ČVUT a společně s dalšími partnery proto připravila dvoudenní mezioborovou konferenci s mezinárodní účastí. Seznámíte se s nejnovějšími přístupy k řešení praktických problémů a výzev spojených s adaptací městské krajiny na klimatické extrémy. Dozvíte se více o naplňování strategie města na změnu klimatu a inspiraci pro vaši práci přinese řada ukázek konkrétních projektů vzniklých v Česku i zahraničí. Vybrány byly ty, na nichž pracují mezioborové týmy. Dobrou zprávou je, že bylo z čeho vybírat.

Kdy: 21. - 22. května 2024
Kde: Fakulta architektury ČVUT, Praha 6

Podrobný program konference a možnosti registrace naleznete ZDE.

Zrychlující se tempo globální změny klimatu v posledních měsících a letech nám sděluje jednoznačný fakt. Musíme naše města, obce a krajinu adaptovat co nejrychleji a nejefektivněji. Jak k tomu ale přistoupit? Jaká je cesta adaptace českých měst? Shodneme se na vhodných a realistických řešeních? Co se musí změnit, abychom přešli od plánů k realizaci? Jak k těmto výzvám přistupují klíčové profese? Proč je v řešeních nezbytná i krajinářská architektura se svým celostním přístupem? Jaké technologie a postupy si musíme při tvorbě městské krajiny co nejrychleji osvojit? 

Přijďte naslouchat a zapojit se do diskuse v úterý a ve středu 21. a 22. května na půdě Fakulty architektury ČVUT. Konferenci organizuje Česká asociace pro krajinářskou architekturu (sekce Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.) s Ústavem krajinářské architektury FA ČVUT. Konference je podpořena z rozpočtu Strategie Adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu. Partnerem akce je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Z domácích příspěvků se můžete těšit mimo jiné na koordinátory Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu Terezu Líbovou a Jana Richtra z Odboru ochrany prostředí MHMP, kteří představí naplňování Strategie Magistrátem HMP, vodohospodáře Davida Stránského a arboristu Davida Horu, vedoucí autory pražských standardů modrozelené infrastruktury nebo přednášku spoluzakladatelky Rethink Architecture Kateřiny Eklové o Cirkularitě a veřejném prostoru. 

Mezi přednášejícími budou i zahraniční experti. Například urbanista, autor a lokální politik Lorenz Potocnik z Linz+ v Rakousku, krajinářský architekt John Boon – vedoucí poradenské skupiny Krajinářská architektura a územní plánování, ARCADIS Landscape Architecture & Groene Stad z Nizozemí a krajinářská architektka Dorte Buchardt Westergaard s architektkou Gretou Tiedje z dánského studia Henning Larsen. (Simultánní tlumočení zahraničních přednášek bude zajištěno.)Konference je určena projektantům, architektům, pracovníkům státní správy a samosprávy, pracovníkům veřejnoprávních organizací, akademikům a studentům, neziskovým organizacím, ale i developerům a realizačním firmám a dalším zájemcům o tato témata. 

Plakát akce:

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 15. 5. 2023. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku na tomto ODKAZU.

člen SZKT                                        1.513,- Kč (vč. DPH)

člen ČAKA                                        1.210,- Kč (vč. DPH)

nečlen                                              1.815,- Kč (vč. DPH)

člen mimořádný SZKT i ČAKA            847,- Kč (vč. DPH)

nečlen-student                                    847,- Kč (vč. DPH)

V registračním poplatku je zahrnuto: organizace, honoráře lektorů, pronájem prostor a techniky, tlumočnická technika, občerstvení (coffeebreak), videozáznam programu.

Součástí reg. poplatek nezahrnuje: Networking s bufetovým občerstvením – v přihlášce je možnost si tuto část objednat za cenu 700,- Kč (vč. DPH).

Obchodní podmínky: Odkaz na obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Vložné uhradíte bankovním převodem na základě vystavené faktury (bude vystavena po vyplnění přihlášky a zaslána na uvedený email). Případně kontrolujte nevyžádanou poštu nebo spam. Platba v hotovosti je možná na místě na základě vystavené faktury.

Bližší informace k organizaci obdržíte po přihlášení asi 10 dní před akcí. (V opačném případě se, prosím, neváhejte dotázat na   kancelar@szkt.cz  nebo 257 323 953)


Záštitu konferenci udělila Česká komora architektů.
Konference byla zařazena do programu Celoživotního vzdělávání ČKA.

Pořadatelé konference: Česká asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA, sekce SZKT, z.s.), Ústav krajinářské architektury FA ČVUT a Oddělení environmentálních projektů, OCP MHMP.

Partnerem konference je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Mediální partneři: stavbaWEB.cz, Moderní obec

Konference je podpořena z rozpočtu Strategie Adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu.