Memorandum o spolupráci Prahy s ORLEN Unipetrol zlepší využití plastového odpadu

Memorandum o spolupráci Prahy s ORLEN Unipetrol zlepší využití plastového odpadu11. 10. 2022

Pražští radní schválili memorandum o spolupráci mezi hlavním městem Prahou a společností Orlen Unipetrol RPA. Cílem spolupráce je maximalizovat zpracování a využití zbytkového plastového odpadu a také odpadních rostlinných olejů. Z plastového výmětu se bude vyrábět olej pro opětovnou výrobu plastů. K memorandu se připojí také městská společnost Pražské služby.

Cílem hlavního města, Pražských služeb a skupiny ORLEN Unipetrol je maximálně využít sebrané odpadní plasty pro recyklaci a produkci nových plastů. Vedle toho se bude plánovaná spolupráce týkat sběru použitých kuchyňských olejů, ze kterých by měla vzniknout v závodech společnosti Orlen Unipetrol biopaliva.

Pražské služby mají od září novou třídící linku na směsné plasty, kde se dotřiďuje obsah žlutých kontejnerů. Spolupráce se společností Orlen Unipetrol nabídne zpracování a využití pro zbytkový plastový odpad z této linky. Odhadované roční množství takovéto suroviny, kterou lze využít zatím jen jako surovinu pro průmyslové palivo nebo spálit ve spalovně, je pět až sedm tisíc tun.

„V třídicí lince budeme třídit zejména plastový odpad na jednotlivé druhy s cílem získat hodnotný materiál k dalšímu využití. Spolupráce s firmou Orlen Unipetrol pak přinese smysluplné využití i pro nevyužitelnou část plastového odpadu – tzv. výmětu, který by jinak putoval do spalovny nebo byl použit jako vstupní materiál pro výrobu tuhého alternativního paliva – TAP do průmyslových provozů,“ říká náměstkyně primátora pro životní prostředí Jana Plamínková.

Předpokladem pro úspěch těchto aktivit je správné třídění odpadu všemi obyvateli města. Město proto svým občanům nabízí rozsáhlé možnosti pro třídění různých složek odpadu včetně kuchyňských olejů již nyní, a své služby bude i nadále zlepšovat.

„V třídicí lince budeme třídit zejména plastový odpad na jednotlivé druhy s cílem získat hodnotný materiál k dalšímu využití. Spolupráce s firmou Orlen Unipetrol pak přinese smysluplné využití i pro nevyužitelnou část plastového odpadu – tzv. výmětu, který by jinak putoval do spalovny nebo byl použit jako vstupní materiál pro výrobu tuhého alternativního paliva – TAP do průmyslových provozů,“ říká náměstkyně primátora pro životní prostředí Jana Plamínková.

Spolupráce se společností Orlen Unipetrol je v souladu s cíli strategie Cirkulární Praha 2030 schválené hlavním městem letos v lednu a podporuje principy cirkulární ekonomiky, ke kterým hlavní město směřuje.  Memorandum nemá žádný dopad na rozpočet hlavního města, nedochází tím k založení žádné právnické osoby ani společnosti.

Skupina Orlen Unipetrol, která je jediným výrobcem pohonných hmot a největším producentem petrochemikálií v Česku, plánuje do roku 2030 vyrábět téměř 20 % petrochemické produkce plastů pomocí recyklace odpadních plastů. Jedním z klíčových projektů společnosti v oblasti snižování uhlíkové stopy je využití odpadů, jako náhrady primárních surovin pro petrochemickou výrobu a navázání spolupráce s dalšími subjekty, které se na proměně odpadu v novou surovinu chtějí podílet. Projekt nese název Waste to Chemicals (W2C) a jeho součástí je zprovoznění také velké pyrolýzní jednotky, která si ročně poradí až s 20 tisíci tunami plastů. Cílem memoranda je spolupracovat na tomto připravovaném projektu.

„V naší strategii udržitelného rozvoje do roku 2030 jsme se zavázali k plnění postupných cílů na cestě k plné uhlíkové neutralitě, které chceme dosáhnout do roku 2050. Rozvoj a provázání mechanické a chemické recyklace plastového a přírodního odpadu a zejména sestavení uceleného, plně funkčního řetězce, ve kterém by efektivně spolupracovali municipality, distributoři odpadu a jeho finální zpracovatelé, jsou jedněmi z klíčových aktivit pro dosažení stanovených cílů,“ řekl Tomáš Herink, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědný za výrobu, výzkum a vývoj.