Na trase Letňany–Čakovice probíhá zkušební provoz trolejbusové linky. Praha chystá řadu dalších elektrifikačních projektů

Na trase Letňany–Čakovice probíhá zkušební provoz trolejbusové linky. Praha chystá řadu dalších elektrifikačních projektů13. 12. 2022

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v říjnu 2022 uvedl do zkušebního provozu novou trolejbusovou trať Letňany–Čakovice, kterou vybudoval v rámci projektu elektrifikace autobusové linky 140 (Palmovka–Miškovice). Stalo se tak symbolicky na den přesně 50 let po ukončení provozu trolejbusů v Praze a 5 let od zahájení pilotního provozu v Prosecké ulici. Aktuální plán Magistrátu hl. m. Prahy počítá s tím, že se metropole po dokončení všech plánovaných projektů stane největším provozovatelem trolejbusové dopravy v republice.

Úsek Letňany–Čakovice je součástí první plnohodnotné trolejbusové tratě postavené v Praze 50 let poté, co zde byl 15. října 1972 ukončen provoz trolejbusů. Trolejbusovou infrastrukturu začal DPP budovat letos v lednu v rámci projektu elektrifikace autobusové linky 140 z Palmovky do Miškovic, která se po jejím dokončení a zahájení plného provozu trolejbusů změní na trolejbusovou linku 58. Stavbu realizuje sdružení společností Elektrizace Praha a OHLA ŽS, předpokládané náklady na výstavbu činí necelých 284 milionů korun.

„Pokračujeme v rozšiřování sítě dostupné městské hromadné dopravy přesně tak, jak jsme slíbili. Městská hromadná doprava je nejvyužívanějším způsobem přepravy po městě a zaslouží si dlouhodobou pozornost ze strany vedení města. Je to ostatně i v souladu s konceptem města krátkých vzdáleností. Zaměřujeme se přitom na různé druhy MHD – nová trolejbusová trať tak doplňuje několik nově stavěných tramvajových tratí a výstavbu čtvrté linky metra,“ říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

„Moderní trolejbusy budou už na jaře 2023 jezdit mezi Palmovkou a Čakovicemi. Nahrazujeme tak dieselové autobusy bezemisními bateriovými kloubovými trolejbusy. Zlepšujeme životní prostředí a zvyšujeme i komfort cestujících, protože trolejbusy nabízí plynulejší a tišší jízdu. Myslíme i na vzhled ulic, jelikož nám zde nevznikl les nových stožárů pro trakční vedení. Stávající stožáry veřejného osvětlení jsme vyměnili za nové moderní, které budou umět svítit a poslouží i pro trakční vedení,“ uvádí Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Kromě toho jsme ale v souladu s Klimatickým plánem HMP připravili a schválili projekty elektrifikace dalších 12 městských autobusových linek, ve spolupráci se Středočeským krajem i první příměstské a jejich proměnu na trolejbusové. Od listopadu stavíme s DPP další trolejbusovou trať z Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla Praha. Po dokončení všech připravovaných projektů se Praha a DPP stane největším provozovatelem trolejbusů v ČR. To je skutečný návrat trolejbusů do Prahy,“ doplňuje.

„Pokračujeme v rozšiřování sítě dostupné městské hromadné dopravy přesně tak, jak jsme slíbili. Městská hromadná doprava je nejvyužívanějším způsobem přepravy po městě a zaslouží si dlouhodobou pozornost ze strany vedení města. Je to ostatně i v souladu s konceptem města krátkých vzdáleností. Zaměřujeme se přitom na různé druhy MHD – nová trolejbusová trať tak doplňuje několik nově stavěných tramvajových tratí a výstavbu čtvrté linky metra,“ říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

„Zkušební provoz v úseku Letňany–Čakovice, na který jsme čerstvě získali povolení od Drážního úřadu ČR, je další významný krok ke skutečnému návratu trolejbusů do Prahy. Zkušební provoz v tomto úseku nám umožní pokračovat ve vyškolování řidičů trolejbusů tak, abychom byli připraveni na zahájení plného provozu na lince 58 poté, co si převezmeme 15 kloubových bateriových trolejbusů SOR TNS 18, které jsme ve veřejné zakázce nakoupili právě pro linku 58. První z nich bychom měli dostat v polovině letošního prosince, zbylých 14 pak na jaře příštího roku,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„Vzhledem k tomu, že se z pohledu drážního zákona jedná o nový typ vozidla, který v této konfiguraci zatím v ČR nejezdí, budeme s ním muset nejdříve najezdit 10 tisíc kilometrů bez cestujících a následně dalších 20 tisíc v rámci zkušebního provozu s cestujícími, než bude homologováno pro běžný provoz. Pevně věřím, že na jaře příštího roku budeme moct zahájit plný provoz na lince 58 a nastartovat tím skutečný návrat trolejbusů do Prahy,“ dodává.

„Zprovoznění nové trolejbusové tratě v úseku Letňany–Čakovice znamená také návrat trolejbusového provozu do této části Prahy po více než 57 letech. Původní trolejbusová linka 58 spojující Libeň, Letňany a Čakovice (závod Avia) byla uvedena do provozu před více než 70 lety, 4. srpna 1952, tj. v době, kdy Letňany i Čakovice byly ještě samostatné obce. Po rozhodnutí o postupné likvidaci trolejbusů v Praze byla linka 58 navržena ke zrušení v roce 1966. Její faktický konec nastal už dříve, 9. července 1965, kdy byly kvůli havarijnímu stavu vozovky v ulici Nad Krocínkou trolejbusy nahrazeny autobusy,“ doplňuje historické souvislosti Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Více než 11 kilometrů nového trolejového vedení

Trolejové vedení pokrývá zhruba 50 % nové trolejbusové tratě Palmovka – Miškovice, ve zbylé části budou trolejbusy využívat energii z trakčních baterií. DPP v rámci tohoto projektu nechal vybudovat celkem 11,234 kilometrů nového trolejového a 8 kilometrů napájecího vedení. Kromě toho osadil 289 trakčních stožárů, přičemž na většině trasy nahradil stávající sloupy veřejného osvětlení novými společnými stožáry, které budou sloužit jak pro osvětlení, tak i pro trolejové vedení. Napájení trolejbusové tratě budou zajišťovat tři měnírny: Prosecká, Letňany a Klíčov. Měnírna v Prosecké byla v rámci výstavby vybavena novou technologií. Původní trolejbusovou měnírnu v Letňanech v Příborské ulici DPP kompletně zrekonstruoval a vybavil novou technologií, díky čemuž bude po 57 letech opět sloužit svému původnímu účelu. Kontejnerová měnírna v garáži DPP na Klíčově je úplně nová, obdobně jako bateriová stanice a necelých 100 metrů dlouhá nabíjecí trolej ve Vojáčkově ulici v Čakovicích, která bude sloužit pro dobíjení trakčních baterií trolejbusů během jejich provozní přestávky.

Trolejové vedení směr Čakovice

Jeho první část ve směru do Čakovic začíná na Palmovce, v ulici Na Žertvách u křižovatky s Vacínovou ulicí, kde vedle stávající tramvajové tratě a zastávek Palmovka DPP vybudoval pro trolejbusy nová odstavná místa včetně nabíjecích trolejí. Trolejové vedení je dále vedeno ulicemi Na Žertvách a Zenklovou k podjezdu pod Povltavskou ulicí, kde je přerušeno. Opět pokračuje ve stoupání v Prosecké ulici od zastávky Kundratka až po křižovatku s Vysočanskou ulicí na Proseku. Od tohoto místa až po autobusový terminál Letňany budou trolejbusy využívat energii z trakčních baterií. Druhou část trolejového vedení na lince 58 DPP vybudoval od autobusového terminálu Letňany, v Beladově a Tupolevově ulici po kruhový objezd u obchodního centra Čakovice. Od něj do Čakovic, resp. Miškovic budou trolejbusy opět poháněny energií z trakčních baterií.

Trolejové vedení směr Palmovka

V opačném směru z Čakovic na Palmovku začíná trolejové vedení už v Kostelecké ulici v zastávce Obchodní centrum Čakovice a pokračuje do Beladovy ulice do zastávky Letňany, kde se trolejbus na své pravidelné trase od trolejí opět odpojí. Trolejové vedení však pokračuje dále až do prostoru samotného autobusového terminálu, kde je vybudována pro manipulační účely a výhledový rozvoj trolejbusová smyčka vč. dvou kusých nabíjecích trolejí. Trolejbusy se ve směru na Palmovku napojí na trakční vedení opět v Prosecké ulici v zastávce Prosecká. Trakční vedení dále pokračuje nepřerušovaně Proseckou a Čuprovou ulicí, ze které budou trolejbusy odbočovat do ulice Na Žertvách, kde za křižovatkou s Vacínovou ulicí je výstupní zastávka Palmovka.