Nové memorandum o poskytování sdílených kol má zajistit lepší fungování bikesharingu na území Prahy

Nové memorandum o poskytování sdílených kol má zajistit lepší fungování bikesharingu na území Prahy23. 2. 2022

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání schválila Memorandum o poskytování sdílených jízdních kol na území hlavního města Prahy. Nově budou například definovány lokality, kde nebude umožněno sdílená kola odkládat. Provozovatelé také budou předem předkládat provozní plán, který bude projednán s dotčenými městskými částmi nebo provozovat kontaktní místo, případně telefonní linku, kde bude možnost řešit vzniklé problémy. Schválený dokument nahradí původní memorandum s provozovateli sdílených kol z roku 2018, které už nedostačovalo současným požadavkům.

„Jedním z bodů memoranda je definování lokalit, kde nebude možné parkování sdílených kol, aby nepřekážela. Provozovatelé také musí úzce spolupracovat s městskými částmi, vést seznam kol nebo provozovat kontaktní místo, případně telefonní linku, kde by Pražané nebo kolegové z městských částí měli v určitých časech možnost řešit případné problémy. Součástí memoranda je například i definování termínů na vyřízení požadavků na odklizení špatně zaparkovaných či rozbitých kol nebo zavedení mechanismu pokutování uživatelů sdílených kol, kteří porušují pravidla,“ říká náměstek pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Předmětem memoranda je společný záměr hlavního města a společností provozujících službu sdílení jízdních kol, takzvaný bikesharing, vytvořit ve vzájemné spolupráci oboustranně uznávané podmínky provozu této služby na území Prahy.

Podoba nového memoranda tak byla od začátku konzultována s provozovateli bikesharingu a návrh byl také připomínkován Městskou policií hl. m. Prahy i městskými částmi Praha 1 až Praha 10, kde jsou tyto služby v největší míře poskytovány. Odůvodněné požadavky a připomínky byly následně zapracovány tak, aby je společnosti provozující bikesharing akceptovaly a souhlasily s podpisem memoranda.

„Jedním z bodů memoranda je definování lokalit, kde nebude možné parkování sdílených kol, aby nepřekážela. Provozovatelé také musí úzce spolupracovat s městskými částmi, vést seznam kol nebo provozovat kontaktní místo, případně telefonní linku, kde by Pražané nebo kolegové z městských částí měli v určitých časech možnost řešit případné problémy. Součástí memoranda je například i definování termínů na vyřízení požadavků na odklizení špatně zaparkovaných či rozbitých kol nebo zavedení mechanismu pokutování uživatelů sdílených kol, kteří porušují pravidla,“ říká náměstek pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Jedním z nových bodů memoranda je definování lokalit, kde nebude umožněno parkování sdílených kol. Byly tak v první řadě vymezeny lokality celopražského významu na základě požadavků ochranné služby Policie ČR z hlediska jimi chráněných zájmů. Dále byly doplněny parky a zahrady celoměstského významu, kdy je cílem omezit odkládání sdílených kol uvnitř chráněných rekreačních ploch. Další obdobné požadavky pak mohou vznést jednotlivé městské části vůči jednotlivým provozovatelům.

Ti kromě toho budou mít podle memoranda povinnost také předem předložit provozní plán, který bude projednán s dotčenými městskými částmi. Hlavní město zároveň požádá jednotlivé starosty o poskytování informací o závěrech jejich vzájemných jednání a také o průběžných zkušenostech s provozovateli, aby Praha mohla spolupráci i účinnost samotného memoranda průběžně vyhodnocovat.

Provozovatelé bikesharingu budou mít dále povinnost vést seznam kol nebo provozovat kontaktní místo, případně telefonní linku, kde by veřejnost nebo městská část měly alespoň v určitých časech možnost řešit případné problémy. Součástí memoranda je například i definování termínů na reakce k podnětům a požadavkům na odklizení špatně zaparkovaných či rozbitých kol nebo zavedení principu pokutování uživatelů sdílených kol, kteří porušují pravidla.

Se schválením dokumentu se zároveň zruší původní memorandum uzavřené v roce 2018, které bylo více obecné a některé body se ukázaly být nefunkční. Zároveň s ohledem na problémy s pohybem elektrických koloběžek, které ani jejich provozovatelé nejsou schopni řešit, je nové memorandum určeno pouze pro provozovatele jízdních kol.

Důležitou součástí přijatého materiálu je také zadání odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy prověřit možnost zpoplatnění stání sdílených dopravních prostředků, tedy kol i koloběžek na veřejných prostranstvích na území města. Doposud totiž hlavní město Praha vycházelo ze stanoviska Ministerstva financí ČR ze dne 10. listopadu 2020, které stání kol a koloběžek na chodníku podřadilo pod obecné užívání pozemních komunikací, které je ze zákona bezplatné.

Aktuálně však Ministerstvo vnitra ČR podle veřejně dostupných zdrojů potvrdilo návrh zpoplatnění, který do své vyhlášky vložilo město Hradec Králové. Vzhledem k možnému rozporu těchto postupů je proto nyní nutné situaci prověřit a poté případně využít možnosti obdobného zavedení zpoplatnění i na území Prahy.