Nové stromy, chodníky nebo fontána. První etapa rozsáhlé rekonstrukce Václavského náměstí je u konce

Nové stromy, chodníky nebo fontána. První etapa rozsáhlé rekonstrukce Václavského náměstí je u konce15. 9. 2022

Hlavní město dokončilo po přibližně dvou letech první etapu revitalizace Václavského náměstí, která se týkala jeho spodní části.  Nový prostor bude do budoucna více sloužit občanům Prahy i jeho návštěvníkům. Na náměstí vznikla například nová stromořadí, fontána, zcela nový mobiliář nebo veškeré povrchy komunikací, díky čemuž bude toto místo více otevřeno lidem. Revitalizace stála metropoli celkem 347 milionů korun bez DPH.

Hlavní město po více jak dvou letech dokončilo revitalizaci spodní části Václavského náměstí. Nově zde vznikla například dvě stromořadí, která obsahují celkem 42 lip evropských, nová fontána jako důležitý městotvorný prvek či mobiliář tvořený lavičkami, koši a stojany na kola pro větší pohodlí Pražanů i návštěvníků metropole.

„O rekonstrukci Václavského náměstí se mluví spoustu let, průběžně od roku 1990, ale žádná předchozí politická reprezentace nepřešla od mluvení k realizaci. My jsme rekonstrukci spodní části Václavského náměstí zahájili v dubnu 2020 a teď mám to potěšení stříhat pásku první dokončené části projektu. Z dosud poměrně zanedbaného náměstí v samotném centru Prahy se stal kvalitní městský bulvár s novým předlážděním, vodním prvkem v podobě fontány a nově vysazenými lipovými alejemi. Těší mě, že opravená část spodního náměstí konečně dostala takovou podobu, jakou si zaslouží,“ říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Vyměněny byly při revitalizaci veškeré povrchy komunikací, nově navržený design provazců v dlažbě přitom odkazuje na založení Nového města Pražského Karlem IV. Všechny kamenné dlažby a obklady zároveň pochází z českého těženého kamene nejvyšší kvality.

„V roce 2020 jsme zahajovali stavbu na pustém náměstí na vrcholu opatření v boji s pandemií covid-19. Nyní stojíme na zrevitalizovaném veřejném prostranství, které žije a je plné lidí. Nejviditelnější změnou jsou nové povrchy, doplněný vodní prvek, kolem kterého to v létě žilo, nové stromořadí a městský mobiliář. Nyní se naše zraky budou upínat ke koni a já doufám, že během dalších čtyř let dotáhneme rekonstrukci Václavského náměstí do konce i s tramvají na Vinohrady a k Hlavnímu nádraží,“ popisuje náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

„Jsem moc rád, že se nám podařilo změnit projekt tak, aby nebyly na Václavském náměstí vjezdy do podzemních garáží, ale přesunuly se do postranních uliček,“ vysvětluje náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Adam Scheinherr.

V dolní části Václavského náměstí byl uskutečněn také rozsáhlý archeologický výzkum. Při postupném odkryvu vrstev proložených několika úrovněmi dláždění někdejšího Koňského trhu bylo objeveno velké množství archeologických nálezů. Například soubor zvířecích kostí jako potravních zbytků i pozůstatků po výrobě různých předmětů činil více než 100 000 nálezů různých velikostí. Jednalo se tak o největší takto ucelený soubor objevů z období středověku v České republice. Kromě tradičních zlomků středověké kuchyňské a stolní keramiky, skleněných nádob, fragmentů železných či dřevěných předmětů a zbytků oděvů měšťanů byly objeveny i některé výjimečné předměty.

Vedle nálezů mincí, desítek koňských podkov, drobných kování a ozdobných předmětů z barevných kovů se jednalo především o nález drobné - 4 centimetry vysoké - sošky Madonky, zhotovené z parohu neidentifikovaného zvířete. Sloužila zřejmě k osobní zbožnosti pražského měšťana na přelomu 14. a 15. století. Unikátní je také nález pravděpodobně poutního odznaku z olova. Praha mimo jiné spolupracovala s Židovskou obcí v Praze, kdy byly na základě memoranda vráceny kostky z historicky rozřezaných pomníků, ze kterých nyní vznikl nový pomník v Praze 3. 

„O rekonstrukci Václavského náměstí se mluví spoustu let, průběžně od roku 1990, ale žádná předchozí politická reprezentace nepřešla od mluvení k realizaci. My jsme rekonstrukci spodní části Václavského náměstí zahájili v dubnu 2020 a teď mám to potěšení stříhat pásku první dokončené části projektu. Z dosud poměrně zanedbaného náměstí v samotném centru Prahy se stal kvalitní městský bulvár s novým předlážděním, vodním prvkem v podobě fontány a nově vysazenými lipovými alejemi. Těší mě, že opravená část spodního náměstí konečně dostala takovou podobu, jakou si zaslouží,“ říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

„O revitalizací Václavského náměstí usiluji různými formami v podstatě od roku 1990. To, že se podařilo v tomto volebním období realizovat část tohoto nejvýznamnějšího prostoru naší země, považuji za potvrzení toho, že se naše společnost konečně úspěšně učí své úkoly řešit a neodkládat do nekonečna. Hlavně doufám a chci věřit tomu, že se v horní polovině náměstí podaří realizovat tramvajovou trať, která pomůže lidem užívat centrum mnohem pohodlněji než tomu je dnes,“ říká architekt Jakub Cígler.

Celkově stály práce na spodní části náměstí 347 milionů korun bez DPH. Do budoucna byl také prostor připraven pro možné doplnění tramvajové trati. Do konce roku se zde budou i nadále uskutečňovat dokončující práce navazující na další etapu v horní části náměstí. Ta by měla stát přibližně 1,3 miliardy korun a začít v ideálním případě v příštím roce.

„Revitalizaci spodní části Václavského náměstí jsme zahájili převzetím staveniště dne 15. dubna 2020, tedy v době, kdy naplno vypukla pandemie covid-19. Samotnému zahájení prací předcházela důkladná příprava, neboť stavba takového rozsahu a na takto frekventovaném místě musela být rozdělena do jednotlivých realizačních etap a fází. Přestože jsme v průběhu realizace narazili na některé neočekávané změny a omezení či problémy působené pandemií, můžu za zhotovitele konstatovat, že se nám ve spolupráci s investorem, generálním projektantem a technickým dozorem podařilo všechny obtíže vyřešit a dosáhnout úspěšného dokončení této tak dlouho očekávané stavby. Rád bych také poděkoval všem našim zaměstnancům, kteří na této stavbě v posledních dvou a půl letech pracovali,“ dodává generální ředitel společnosti HOCHTIEF CZ Tomáš Koranda.

V rámci dokončení prací na první etapě zde byla umístěna výstava „Václavák. Od koně k metru“, která je tematicky zaměřena nejen na historii a vznik náměstí, ale ve velkém se zaměřuje na dopravu ve všech formátech, které se zde v minulosti vyskytovaly.

„Václavské náměstí, lidově Václavák, nelze popsat jednoduše, pár slovy. Podle technické dokumentace je to veřejné prostranství, komunikace, ale to nevyjadřuje nic o tom, co se zde všechno odehrálo, co Václavák znamená pro Čechy, pro cizince, čím je zajímavý, proslulý a nezaměnitelný,“ uzavírá autor a kurátor výstavy Ondřej Šefců.

Výstavní panely prezentují například původní funkci náměstí a jeho podobu, historické změny, dopravní křižovatku ve 20. století, stavbu metra a tramvajové linky, archeologické nálezy, neuskutečněné projekty nebo současnost a budoucnost náměstí. 

V dolní části náměstí u Můstku bude umístěna až do 5. října 2022, následně bude přemístěna do horní části náměstí k soše sv. Václava, a to až do 6. listopadu 2022. Výstava je volně přístupná pro veřejnost.

Fotografie naleznete zde: https://drive.google.com/drive/folders/1QcSNIcPBrIYpG7LoEBp7zJtSMSRvP82X?usp=sharing