Novinky v třídění odpadu

Novinky v třídění odpadu14. 3. 2024

Zefektivňování třídění odpadu a zlepšování služeb Pražanům patří mezi dlouhodobé priority hlavního města Prahy. Rádi bychom Vás seznámili s další novinkou, která obyvatele metropole v nadcházejících měsících čeká. Z veřejných stanovišť budou průběžně stahovány nádoby na nápojové kartony, neboť nově bude možné obaly tetrapak vhazovat společně s plasty do nádob určených na plastové odpady. Do konce roku 2023 by tak měly všechny nádoby na plast být nově multikomoditní.

Na území hlavního města existují dva základní typy stanovišť tříděného odpadu:
venkovní - volně přístupné všem občanům na veřejných prostranstvích, v ulicích apod. a domovní - umístěné v domovním vybavení, na dvorcích, v uzamykatelných kontejnerových stáních apod.

Domovní stanoviště - u těchto stanovišť byl již v průběhu roku zaveden tzv. multikomoditní sběr (ve variantě 3v1), jedná se o společný sběr komodity kovy, nápojové kartony a plasty do jedné nádoby. Tato novinka funguje velmi dobře a od občanů město zaznamenává kladné ohlasy.  V rámci této změny byla každá nádoba na plast polepena návodnou samolepkou ŠE3VEC a systémovou samolepkou. Dále byl do domovního vybavení umístěn informační materiál v podobě letáku, který tuto novinku daným obyvatelům více specifikuje.

Venkovní stanoviště - u veřejných stanovišť bude v následujících měsících zaveden sběr ve variantě 2v1, také nazýván „multikomoditní sběr“, pouze v jiném složení, a to sice společný sběr pro komoditu plasty a nápojové kartony do jedné nádoby.
Důvody změny jsou následující: nápojové kartony jsou komodita, jejíž samostatný sběr je velmi nákladný. Ročně stojí HMP cca 22 mil. Kč a obsah nádob je ve většině případů znečištěn příměsí jiných odpadů, skutečný podíl nápojových kartonů po dotřídění se pohybuje okolo 50 % původního množství. V roce 2022 činila produkce nápojových kartonů z celého území hl. m. 1 127 tun z celkového množství 63 650 tun využitelných složek komunálních odpadů, které byly odloženy do sběrných nádob. Kovové obaly budou i nadále sbírány samostatně, u této komodity je naopak čistota velmi dobrá a po dotřídění obsahují minimum nečistot. Občané si na tuto komoditu zvykli a vysbírané množství každý rok narůstá. Svozová společnost Pražské služby, a.s. navíc disponuje třídící linkou uzpůsobenou k dotřídění kovů. Dalším důležitým faktorem je budoucí zavedení zálohového systému v ČR, který zcela jistě změní strukturu sbíraného odpadu nejen v Praze.
Samotný přechod byl detailně rozpracován a ke každému stanovišti v Praze se přistupovalo individuálně. Během podzimu letošního roku bude na celém území Prahy docházet k postupnému stahování nádob na nápojový karton. Na stanovištích, kde to bude z kapacitních důvodů potřeba, bude přidána další nádoba na multikomoditu, aby nedocházelo k přeplňování stávajících nádob a nepořádku v okolí stanoviště. Každá nádoba na plast bude polepena samolepkou.

Třídit má smysl
Češi patří ve třídění odpadu k evropské špičce. Dle údajů Evropské unie se řadíme na 6. místo. Podle některých statistik třídí odpad 72 procent obyvatel České republiky. Ročně se vytřídí přes 700 tisíc tun odpadu a recyklací se každoročně zachrání zhruba 25 kilometrů čtverečních přírody. A to není málo.