Praha dává použitým věcem druhou šanci, rozšiřuje síť re-use pointů ve sběrných dvorech

Praha dává použitým věcem druhou šanci, rozšiřuje síť re-use pointů ve sběrných dvorech13. 10. 2022

Hlavní město Praha otevřelo již pátý re-use point ve sběrném dvoře hl. m. Prahy, tentokrát ve Kbelích v Praze 19 v Jilemnické ulici. Stále funkční předměty, které již lidé nevyužijí, je možné každý den odevzdat do speciálních uzavřených kontejnerů. Vedle dvorů v Praze 4, 9, 12 a 20 tak další sběrný dvůr přispěje ke snižování množství odpadu a cirkulární ekonomice.

Lidé v re-use pointech mohou odevzdat věci, které již nepotřebují, například nábytek, sportovní vybavení, kočárky, zdravotní pomůcky, nádobí, knihy hračky, apod. „Nesmírně mě těší, že se nám daří rozšiřovat síť re-use pointů na sběrných dvorech a napomáhat tak ke snižování množství komunálního odpadu, čímž plníme mimo jiné závazky, které jsme si stanovili koncepčním dokumentem Cirkulární Praha 2030,“ komentovala otevření dalšího re-use pointu Jana Plamínková, náměstkyně pro oblast životního prostředí, infrastruktury a technické vybavenosti.

„Nesmírně mě těší, že se nám daří rozšiřovat síť re-use pointů na sběrných dvorech a napomáhat tak ke snižování množství komunálního odpadu, čímž plníme mimo jiné závazky, které jsme si stanovili koncepčním dokumentem Cirkulární Praha 2030,“ komentovala otevření dalšího re-use pointu Jana Plamínková, náměstkyně pro oblast životního prostředí, infrastruktury a technické vybavenosti.

Proškolená obsluha v každém re-use pointu předměty posoudí, zdokumentuje a postará se o jejich správné uskladnění. Následně je zanese do aplikace praho.nevyhazujto.cz. Zde se nejdříve zobrazí partnerským organizacím – neziskovým organizacím, městské nábytkové bance, sociálním odborům města a dalším. Předměty, které nevyužijí tyto organizace, si mohou lidé následně rezervovat ve veřejně přístupné části aplikace a poté zdarma vyzvednout.

Internetovou aplikaci praho.nevyhazujto.cz lze také využít přímo a nabídnout zde věci k dalšímu použití.

Více informací na stránkách reuse.praha.eu.