Praha podepíše memorandum o spolupráci při rozvoji dobíjecích stanic pro elektromobily

Praha podepíše memorandum o spolupráci při rozvoji dobíjecích stanic pro elektromobily22. 3. 2022

Radní hl. m. Prahy v pondělí schválili Memorandum o porozumění a vzájemné spolupráci mezi společnostmi Pražská energetika, a.s., ŠKODA AUTO, a.s., a hlavním městem. Dokument definuje základní body spolupráce v oblasti vzniku komplexní dobíjecí infrastruktury pro elektrovozidla na území metropole.

„Chceme vytipovat bílá místa na mapě, kde nyní dobíjecí infrastruktura chybí. Cílem je, aby byla Praha pokryta smysluplně a uživatelsky přívětivě. Právě proto jsme se domluvili, že budou nové nabíjecí stanice zapojeny do jednotného informačního a komunikačního systému, tak aby si uživatel s jednou kartou, například Lítačkou, mohl dobít kdekoli u jakékoli nabíječky. Tyto vysokorychlostní nabíječky mají být v souladu se strategií generelu dobíjecí infrastruktury budovány primárně u frekventovaných tahů,“ říká radní pro oblast majetku Jan Chabr a dodává: „Obecně má město strategii tří typů nabíjecí infrastruktury - pomalou dobíjecí infrastrukturu, kterou budujeme primárně na lampách veřejného osvětleni, dále rychlou a v neposlední řadě pak vysokorychlostní dobíjecí infrastrukturu, kterou máme zájem řešit právě i ve spolupráci s Pražskou energetikou a Škoda Auto.“

Hlavním smyslem spolupráce je zajistit ve vzájemné koordinaci rozvoj dobíjecí infrastruktury na území Prahy a vybudovat vysokorychlostní HPC (High Power Charging) dobíjecí stanice, které mají výkon nad 150 kW. Vzniknout by měly na vytipovaných místech s největším potenciálem průjezdu elektrovozidel. Dalším cílem dohody je potom integrace veřejných dobíjecích stanic do jednotného a standardizovaného systému, což umožní jejich zviditelnění v aplikaci zákazníkům, kteří potřebují nabít svůj elektromobil.

„Obecně má město strategii tří typů nabíjecí infrastruktury - pomalou dobíjecí infrastrukturu, kterou budujeme primárně na lampách veřejného osvětleni, dále rychlou a v neposlední řadě pak vysokorychlostní dobíjecí infrastrukturu, kterou máme zájem řešit právě i ve spolupráci s Pražskou energetikou a Škoda Auto,“ říká radní pro oblast majetku Jan Chabr.

„Věřím, že spolupráce přinese rychlejší výstavbu nové dobíjecí infrastruktury zejména pro dálkovou a tranzitní dopravu a řidičům také pomůže snáze vyhledávat dostupné dobíjecí stanice. Důležitým očekávaným přínosem memoranda je také univerzální dostupnost služeb díky roamingu, tedy bez nutnosti být registrován a platit drahé měsíční paušály u každého dodavatele elektřiny. Vysokorychlostní HPC dobíjecí stanice do budoucna společně s pomalými parkovacími dobíjecími stanicemi budovanými městem vytvoří páteř elektromobilní infrastruktury pro Prahu a pomohou městu do roku 2030 dosáhnout emisních cílů vyplývajících z Klimatického plánu,“ dodává Jaromír Beránek, předseda Výboru pro IT a Smart City Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Kromě memoranda se zúčastněné strany dohodly také na vytvoření pracovního týmu, který bude dohlížet na projekt, a do jehož pravomoci budou spadat otázky týkající se zejména schválení realizace jednotlivých vývojových etap a jejich následné kontroly, odsouhlasení způsobu financování projektu a majetkoprávního uspořádání, řešení rizik a problémů nebo schvalování průběžných změn projektu.

Všichni tři partneři si také odsouhlasili, že přesný časový harmonogram spolupráce bude stanoven nejpozději ve druhém čtvrtletí roku 2022.