Praha připravuje výstavbu Hloubětínského tunelu, který v budoucnu odlehčí přetížené dopravě v severovýchodní části města

Praha připravuje výstavbu Hloubětínského tunelu, který v budoucnu odlehčí přetížené dopravě v severovýchodní části města21. 3. 2022

Rada hl. m. Prahy dnes odsouhlasila vyhlášení veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace a s tím souvisejících prací k zamýšlené stavbě Hloubětínského tunelu. V úseku dvou přetížených křižovatek tak bude v budoucnu doprava převedena pod zem. Záměr bude schvalovat Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém čtvrtečním jednání.

„Tunel Hloubětín a zkapacitnění křižovatek Průmyslová – Kbelská x Poděbradská i Kbelská x Kolbenova je jeden z nejdůležitějších souborů staveb, který se nám do konce dekády podaří postavit. Díky úpravě křižovatek a novému tunelu Hloubětín zvýšíme kapacitu úzkého hrdla Průmyslového polookruhu až na 150 procent. A díky nové stavbě se zlepší podmínky nejen pro automobilovou dopravu. Řidiči nebudou muset čekat na křižovatkách a projedou pohodlně bez zastavení pod zemí. Zároveň na povrchu vzniknou nová stromořadí a kvalitní cesty pro pěší a cyklisty. První práce začnou už letos úpravou signalizací a řadících pruhů, včetně výstavby dvou podchodů pro pěší pod železniční tratí podél ulice Kbelská,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Tisíce řidičů jedoucích po páteřích komunikacích Průmyslová a Kbelská, které dohromady tvořící tzv. Průmyslový polookruh, se denně potýkají s dopravními problémy a dlouhými kolonami v úseku kolem křižovatek s Poděbradskou a také s Kolbenovou ulicí. Navíc negativní dopady jsou patrné i na navazujících komunikacích v širokém okolí.

Zároveň však tento úsek vytváří výraznou závadu z hlediska životního prostředí, bezpečnosti i urbanismu, neboť okolní zástavba je tvořena rodinnými nebo činžovními domy a v severní části tramvajovou vozovnou.

„První práce začnou už letos úpravou signalizací a řadících pruhů, včetně výstavby dvou podchodů pro pěší pod železniční tratí podél ulice Kbelská,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Nevyhovující situaci by proto do budoucna mělo vyřešit vybudování Hloubětínského tunelu, který by měl být hloubený s délkou zhruba 670 metrů. Tunel výrazně zvýší plynulost a bezpečnost dopravy, omezí dlouhé kolony před křižovatkami a také zlepší životní prostředí v oblasti, ke kterému přispěje také přesunutí většiny dopravní zátěže oblasti do tunelu. V neposlední řadě by se po výstavbě Hloubětínského tunelu měla výrazně zlepšit prostupnost území pro chodce a cyklisty.

Předmětem veřejné zakázky, kterou dnes odsouhlasili pražští radní, je zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení stavby, autorský dozor při realizaci stavby a inženýrská činnost při přípravě stavby Hloubětínského tunelu. Předpokládaná hodnota je stanovena ve výši 320 milionů Kč bez DPH. Vítěz by měl zahájit projektové přípravy ještě v letošním roce a pracovat na nich další dva roky, následný autorský dozor by se měl uskutečnit až do ukončení stavební části, které se předpokládá v roce 2029.