Praha se připojí k těm, kterým není osud naší planety lhostejný. Při Hodině Země nechá zhasnout desítky památek

Praha se připojí k těm, kterým není osud naší planety lhostejný. Při Hodině Země nechá zhasnout desítky památek25. 3. 2022

Hlavní město se letos stejně jako v předcházejících letech zapojí do mezinárodní akce Hodina Země. Městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP), která má slavnostní osvětlení v metropoli na starosti, zhasne v sobotu 26. března mezi půl devátou a půl desátou večerní padesát památek.

„Symbolickým zhasnutím pražských památek po dobu jedné hodiny chceme dát najevo, že si jako město plně uvědomujeme, že se klimatická krize týká nás všech, a také že chceme přispět k společnému odvrácení jejích dopadů,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček.

Hlavní město před třemi lety schválilo klimatický závazek Prahy ke snižování emisí CO2 a opatření nutná k jeho naplnění. „Jedním z nich je i projekt synergické obnovy kabelové sítě pražského veřejného osvětlení a kabelů distribuční sítě, který předpokládá vznik až 3 tisíc nabíjecích míst pro e-mobilitu na stožárech veřejného osvětlení,“ připomněl radní hl. m. Prahy Jan Chabr.

Do tmy se na symbolickou hodinu ponoří desítka kostelů i řada pražských dominant. „Stejně jako v loňském roce i letos necháme zhasnout padesát památek, mezi nimi třeba Národní divadlo a Státní operu, Rudolfinum, Staroměstskou radnici, Národní památník na Vítkově a určitě musím jmenovat i Petřínskou rozhlednu, která je s významnými akcemi už tradičně spjata,“ přiblížil předseda představenstva THMP Tomáš Jílek. Běžně městská společnost napříč celou metropolí rozsvěcuje více než sto čtyřicet památek a architektonicky významných staveb.

„Symbolickým zhasnutím pražských památek po dobu jedné hodiny chceme dát najevo, že si jako město plně uvědomujeme, že se klimatická krize týká nás všech, a také že chceme přispět k společnému odvrácení jejích dopadů,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček.

„Odpovědnost vůči naší planetě si uvědomujeme čím dál tím více. Pomáháme proto Praze s vybudováním sluneční elektrárny a také dobíjecí sítě pro elektromobily. V pilotním projektu navíc zavádíme chytrá osvětlení, která svítí s plnou intenzitou jen v případech, kdy zaznamenají pohyb. Na ochranu naší planety ale myslíme i uvnitř naší společnosti – jezdíme s ekologickými vozy nebo odpovědně nakládáme s odpadem,“ dodal Tomáš Jílek.

Hodina Země je každoroční mezinárodní klimatická akce pořádaná vždy poslední sobotu v březnu. Jednotlivci, obce a organizace při ní po dobu jedné hodiny vypínají své osvětlení s cílem upozornit na změny klimatu.

V sobotu zhasnou tyto pražské objekty: Národní divadlo, Kostel sv. Prokopa (Žižkov), Žofín, Mánes, Malostranská mostecká věž, Národní památník na Vítkově, Kostel sv. Antonína, Národní památka Vyšehrad, Kostel sv. Ludmily (Nám. Míru), Loreta, Černínský palác, Dům umělců (Rudolfinum), Kostel sv. Mikuláše a Pomník Jana Husa (Staroměstské náměstí), Staroměstská radnice, Krannerova kašna, Kaple sv. Kříže, Karlův most, Petřínská rozhledna, Kostel sv. Havla, Stavovské divadlo, Čechův most, Rotunda sv. Máří Magdaleny, Obecní dům, Prašná brána, Kostel sv. Cyrila a Metoděje (Karlín), Kostel Emauzy, Kostel sv. Jana Nepomuckého Na Skalce, Strahovský klášter, Kostel. Sv. Apolináře, Kostel sv. Ducha, Socha Franze Kafky, Kostel sv. Šimona a Judy, Týnský chrám, Kostel sv. Haštala, Kostel sv. Jakuba Staršího, Socha TGM, Kostel sv. Norberta, Kostel sv. Ignáce,  Státní opera, Kostel Nejsvětějšího srdce Páně, Kostel sv. Petra (Dubeček), Kostel sv. Martina (Řepy), Sovovy mlýny, Kostel Panny Marie Vítězné, Kostel Povýšení svatého Kříže (Vinoř), Libeňský zámeček, Kostel sv. Fabiána a Šebestiána, Kostel sv. Remigia, Kaple, škola a park v Dolních Měcholupech, Památník obětem komunismu, Kostel sv. Cyrila a Metoděje (Nebušice) a Zřícenina Baba.