Pražané v loňském roce odevzdali do sběrných dvorů přes 7 tun baterií a více jak 3 000 kusů tonerů do tiskáren

Pražané v loňském roce odevzdali do sběrných dvorů přes 7 tun baterií a více jak 3 000 kusů tonerů do tiskáren 18. 2. 2022

Třídění odpadu nadále Pražané věnují velkou pozornost, a to i v oblasti třídění baterií nebo například tonerů. Jen v loňském roce takto odevzdali lidé v 19 sběrných dvorech hl. m. Prahy 7 542 kg použitých baterií. Přibližně dvě třetiny materiálu v nich je pak možné recyklovat a znovu použít kovy a další suroviny pro výrobu. Podobně aktivní byli lidé i u tonerů, kdy odevzdali 3 101 kusů použitých tiskových kazet, z nichž bylo 1 041 využito k dalšímu zpracování a 2 060 bylo zlikvidováno.

Nejen v Praze, ale i v celé České republice věnují třídění baterií lidé velkou pozornost. Podle statistik společnosti ECOBAT je ročně vytříděno zhruba 45 procent baterií, které se dostanou do oběhu. U baterií má přitom třídění zásadní důvod, jelikož prostřednictvím recyklace je možné ze 100 kilogramů baterií získat 65 kilogramů kovonosných surovin, které znovu slouží lidem k užitku.

„Díky recyklaci v některém z 19 sběrných dvorů hlavního města Prahy je možné předejít těmto škodlivým procesům, které se negativně podepisují nejen na přírodě, ale i na našem zdraví. Zároveň díky recyklaci šetříme nerostné zdroje a nemusíme životní prostředí zatěžovat další těžbou,“ vysvětluje náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

Do nádob v 19 sběrných dvorech odnesli v roce 2021 lidé 7 542 kg použitých baterií, což je velice vysoké číslo. Pokud by totiž baterie skončily v běžné popelnici, putovaly by na skládku či do spalovny a postupně by se z nich uvolňovaly škodlivé látky. „Díky recyklaci v některém z 19 sběrných dvorů hlavního města Prahy je možné předejít těmto škodlivým procesům, které se negativně podepisují nejen na přírodě, ale i na našem zdraví. Zároveň díky recyklaci šetříme nerostné zdroje a nemusíme životní prostředí zatěžovat další těžbou,“ vysvětluje náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

Například z tužkových baterií je možné recyklací získat ocel, zinek, mangan, nikl a měď. Z dalších typů baterií také olovo, kadmium, kobalt a stříbro. Tyto suroviny jsou následně využívány k výrobě nových produktů využitelných například ve stavebnictví, při výrobě popelnic, okapů, ale třeba i kosmetiky, šperků nebo hudebních nástrojů. Plné dvě třetiny baterií tak najdou nové využití, což přispívá k lepšímu životnímu prostředí.

Stále více se ale lidé zaměřují i na tonery do tiskáren. Za rok 2021 bylo recyklačních nádob odloženo celkem 3 101 kusů použitých tiskových kazet, jednu třetinu z nich, konkrétně 1 041, bylo dále možné využít k dalšímu zpracování a 2 060 bylo zlikvidováno. Důvod je ten, že k dalšímu zpracování mohou být využity pouze originální nebo dříve renovované originální tiskové kazety. Takzvané kompatibilní (či alternativní) tiskové kazety nelze z technologických důvodů využít dále.

Důvodem nemožnosti jakéhokoliv využití je použitá technologie jejich výroby. Originální tiskové kazety jsou konstruovány tak, aby je bylo možné renovovat nebo rozebrat na jednotlivé materiály, a ty dále použít jako surovinu v navazujícím průmyslu. Kompatibilní tiskové kazety však mají konstrukci zjednodušenou, a proto je není možné rozebrat na jednotlivé materiály.

Seznam všech sběrných dvorů a další informace naleznete zde: https://www.psas.cz/sberne-dvory.