Pražské památky se poslední březnovou sobotu zahalí do tmy

Pražské památky se poslední březnovou sobotu zahalí do tmy26. 3. 2021

V sobotu 27. března 2021 o půl deváté večer zhasnou významné pražské dominanty a další památky na téměř 50 místech Prahy. A to přesně na hodinu. Hlavní město se tak symbolicky připojí k celosvětové iniciativě Hodina Země 2021, která upozorňuje na nutnost ochrany klimatu a potřebu činit konkrétní kroky ke snížení emisí CO2.

Současné vedení metropole reflektuje apel občanů, kteří volají po klimaticky šetrné lokální politice. „Nejenom, že tato volání slyšíme, my jim i nasloucháme. V současné době dokončujeme Klimatický plán hlavního města. Prahy obsahující více než 60 konkrétních opatření, které nám do roku 2030 pomohou snížit uhlíkovou stopu města o 45 procent v porovnání s rokem 2010. Mezi hlavní opatření patří masivní rozvoj obnovitelných zdrojů energie především na budovách, úspory energie, přechod na nízkoemisní dopravu, včetně rozvoje elektromobilty. První projekty komunitních obnovitelných zdrojů by měly být realizovány již v tomto roce a s masivnějšími investicemi počítáme od roku 2022. Na přípravu a realizaci projektů chceme v maximální míře využít externí zdroje, jako například Modernizační fond, ELENA nebo HORIZON 2020,“ předeslal Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro oblast životního prostředí.

Smyslem Hodiny Země je upozornit na nebezpečí, která jsou spojena s lidskou činností a v jejichž důsledku dochází k nevratnému zhoršení klimatu. Největším nebezpečím dneška je přitom závislost na výrobě energie z fosilních zdrojů. Miliony lidí po celém světě při této příležitostí dávají najevo vůli a otevřenost k přechodu na obnovitelné zdroje. Na důkaz toho se poslední březnovou sobotu přesně na hodinu ponoří do tmy i nejvýznamnější pražské památky. Konkrétně půjde například o Karlův most, Národní divadlo, Staroměstskou radnici, Petřínskou rozhlednu, Malostranskou mosteckou věž, Stavovské divadlo, Strahovský klášter, památník na Vítkově, či řadu pražských kostelů. Celkem půjde o téměř padesát míst a pražských památek.

Řečí čísel, podle propočtů společnosti Technologie hl. m. Prahy, ušetří tato hodinová „odstávka“ veřejného osvětlení až 15 000 kWh. To zároveň znamená, že metropole vyprodukuje o 6,5 t emisí CO2 méně.

„Hromadné vypnutí světel po celé Zemi vnímám jako důležité symbolické gesto, kterým dáváme najevo, že si uvědomujeme hrozbu klimatických změn a nezbytnost environmentálně odpovědného chování. Čistá voda, čerstvý vzduch a zdravé potraviny nejsou samozřejmostí a každý z nás by si to měl uvědomit,“ uvedl důvody zapojení k mezinárodnímu happeningu radní pro oblast správy městského majetku Jan Chabr s tím, že hlavní město před dvěma lety schválilo klimatický závazek Prahy ke snižování emisí CO2 a opatření nutná k jeho naplnění. „Jedním z nich je i projekt synergické obnovy kabelové sítě pražského veřejného osvětlení a kabelů distribuční sítě, který předpokládá vznik až tří tisíc nabíjecích míst pro e-mobilitu na stožárech veřejného osvětlení,“ dodal.

Stejně jako v předcházejícím roce zhasnutí vybraných pražských památek zajistí městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP). „Zatímco loni jsme při této příležitosti postupně zhasínali deset památek podle století jejich vzniku, abychom upozornili na význam životního prostředí v našich dějinách, letos se úderem půl deváté ponoří do tmy všechny vybrané objekty najednou a bude jich hned pětkrát více než v předcházejícím roce,“ popsal Tomáš Jílek, předseda představenstva společnosti THMP. Celkem se tak akce dotkne devatenácti set speciálních svítidel, která pražské pamětihodnosti nasvěcují. „V THMP si plně uvědomujeme svou míru odpovědnosti za příznivé životní prostředí. I proto zvažujeme všechny aspekty zdravého svícení, jezdíme ekologickými vozy a v neposlední řadě při naší práci odpovědně nakládáme s odpadem,“ doplnil.

Hodina Země se uskutečňuje už od roku 2007 pod patronátem Světového fondu na ochranu životního prostředí (WWF). Tehdy se mu podařilo oslovit veřejnost symbolickým zhasnutím osvětlení budovy opery v australském Sydney. Od roku 2010 se pak k iniciativě připojila i Česká republika. V loňském roce se zapojilo na 124 českých obcí a měst, ani Praha nebyla výjimkou.

Seznam pražských objektů, které v sobotu 27. března 2021 ve 20.30 na jednu hodinu zhasnou:

Národní divadlo, Kostel sv. Prokopa (Žižkov), Žofín, Mánes, Malostranská mostecká věž, Památník Vítkov, Kostel sv. Antonína, Národní památka Vyšehrad, Kostel sv. Ludmily (Nám. Míru), Loreta, Černínský palác, Dům umělců (Rudolfinum), Kostel sv. Mikuláše a Pomník Jana Husa (Staroměstské náměstí), Staroměstská radnice, Krannerova kašna, Kaple sv. Kříže, Karlův most, Petřínská rozhledna, Kostel sv. Havla, Stavovské divadlo, Čechův most, Rotunda sv. Máří Magdaleny, Obecní dům, Prašná brána, Kostel sv. Cyrila a Metoděje (Karlín), Kostel Emauzy, Kostel sv. Jana Nepomuckého Na Skalce, Strahovský klášter, Kostel. Sv. Apolináře, Kostel sv. Ducha, Socha Franze Kafky, Kostel sv. Šimona a Judy, Týnský chrám, Kostel sv. Haštala, Kostel sv. Jakuba Staršího, Socha TGM, Kostel sv. Norberta, Kostel sv. Ignáce, Státní opera, Kostel Nejsvětějšího srdce Páně, Kostel sv. Petra (Dubeček), Kostel sv. Martina (Řepy), Sovovy mlýny, Kostel Panny Marie Vítězné, Kostel Povýšení svatého Kříže (Vinoř), Libeňský zámeček, Kostel sv. Fabiána a Šebestiána, Kostel sv. Remigia, Kaple, škola a park v Dolních Měcholupech, Památník obětem komunismu, Kostel sv. Cyrila a Metoděje (Nebušice), Zřícenina Baba.

České stránky k iniciativě Hodina Země se seznamem zapojených obcí, měst, firem, organizací i jednotlivců: https://hodinazeme.cz/