Starý mobilní telefon jako vstupenka do ZOO Praha

Starý mobilní telefon jako vstupenka do ZOO Praha2. 2. 2024

Akce byla určená pro obyvatele hlavního města Prahy a cílem bylo sebrat co největší množství starých a nepotřebných mobilních telefonů. Za každý odevzdaný mobilní telefon získal návštěvník Zoo Praha dětskou vstupenku za 1 Kč. Přidanou hodnotou celé akce bylo zaslání finančních prostředků od spolku Remobil a kolektivního systému Asekol, a.s., a to sice 1 mobilní telefon = 10 Kč + 10 Kč na sbírkové konto Pomáháme jim přežít a dále i osvěta návštěvníků o problematice recyklace starých mobilních telefonů. Dalším neméně důležitých aspektem bylo přiblížit návštěvníkům problémy, které vznikají při těžbě vzácných kovů a jsou z velké části příčinou odlesňování a degradace životního prostředí v řadě míst Afriky, mimo jiné i v oblastech výskytu goril nížinných.

V rámci této akce se podařilo sebrat 520 mobilních telefonů za 478 vstupenek v hodnotě 1 Kč. Celková částka na sbírkové konto Pomáháme jim přežít činila 10 400 Kč. Počet návštěvníků ZOO Praha byl v tento den 2 582, přičemž v roce 2023 bylo ve stejný den 542 návštěvníků.

Z pohledu všech zúčastněných skupin měla celá akce velký úspěch a její dosah byl velmi prospěšný. Tuto aktivitu převzala celá řada médii a tím došlo k informování nejen o problematice recyklace mobilních telefonů, ale i ochranně goril nížinných.

Děkujeme všem Pražanům za účast a podporu!