Veleslavínská teplárna bude mít modernizované ekologické kotle

Veleslavínská teplárna bude mít modernizované ekologické kotle  21. 3. 2022

Radní hl. m. Prahy na svém pondělním zasedání rozhodli o vítězi veřejné zakázky na modernizaci kotlů ve veleslavínské teplárně. Ty budou více ekologické díky výměně hořáků a dalších součástí. Výměnu zajistí společnost Přerovské kotlárny montáže za asi 24,3 milionu korun bez DPH. Práce by měly trvat přibližně půl rok.

Pražští radní rozhodli o výběru dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „Ekologizace kotlů v teplárně Veleslavín“. Vítězem soutěže se stala společnost Přerovské kotlárny montáže s.r.o. Cílem zakázky je instalace nových nízkoemisních hořáků na kotlích, včetně úpravy zaústění do kotle, vzduchového ventilátoru a recirkulace spalin.

„V dané lokalitě zařízení zcela nahradit nejde, proto jsme se rozhodli vyměnit plynové hořáky za modernější, které mají nižší spotřebu a zvládnou ve svém procesu spalování i spalování plynu, který bude obsahovat vodík. A tím zároveň budou plnit přísnější ekologické limity a požadavky,“ vysvětluje radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

„Teplárna Veleslavín zajištuje vytápění pro celou oblast Veleslavína a přilehlých lokalit. Je zřejmé, že na celém energetickém trhu je nyní velký tlak na to, aby se rychle měnila stará plynová zařízení za modernější. V dané lokalitě zařízení zcela nahradit nejde, proto jsme se rozhodli vyměnit plynové hořáky za modernější, které mají nižší spotřebu a zvládnou ve svém procesu spalování i spalování plynu, který bude obsahovat vodík. A tím zároveň budou plnit přísnější ekologické limity a požadavky,“ vysvětluje radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

Kompletní výměna hořáků včetně plynové řady, automatik a doplnění kyslíkové regulace v teplárně v ulici Na Hradním vodovodu by měla trvat přibližně půl roku. Hlavní město za práce zaplatí 24 272 638 korun bez DPH.