Kontakt

Magistrát hlavního města Prahy Odbor ochrany prostředí

Jungmannova 35/29
110 00, Praha 1

klima@praha.eu