Praha představuje Strategii pro přechod na cirkulární ekonomiku, zásadní dokument pro snížení produkce odpadu a emisí v metropoli

Praha představuje Strategii pro přechod na cirkulární ekonomiku, zásadní dokument pro snížení produkce odpadu a emisí v metropoli

Praha zveřejňuje jednu z klíčových strategií, která ji dovede k výraznému snížení spotřeby primárních surovin, produkce odpadů a snížení emisí skleníkových plynů. Strategie Cirkulární Praha 2030 navazuje na Klimatický plán Prahy do roku 2030. Zaměřuje se na oblast stavebnictví, nakládání s odpady, nakládání s vodou, zemědělství a potraviny. Od 2. do 16. listopadu může dokument připomínkovat veřejnost.